Batxillerat

Batxillerat Humanístic-Social

 

El Batxillerat és l'etapa educativa on l'alumne ha d'assolir la maduresa intel·lectual i humana que el permeti decidir responsablement sobre el seu futur: la Universitat o la Formació Professional de grau superior.

La serietat en la dedicació a l'estudi i la confrontació constant amb els professors són fonamentals.

· Les classes i l'acompanyament dels professors són decisius per a què l'alumne descobreixi l'encert i l'adequació de la modalitat escollida de Batxillerat, i orienti bé el seu futur.

 

· El contacte amb professionals de reconegut prestigi i el coneixement d'altres països - amb el domini de la llengua que comporta - donen un caràcter internacional al Batxillerat i d'obertura a la realitat.

 

Estudi dirigit

 

· Totes les tardes (opcional).

· Dissabtes matí (opcional).

 

Idiomes

 

· Anglès.

 

Intercanvis i estades internacionals

 

· Anglaterra.

 

Horari intensiu:  Matí: 08:30 a 14:30h

 

Preu:  320 € / mensuals

 

 

 

©  Fundació Educat 2014

Avis legal

 Website powered by

Liceu Politècnic

Cami de ca n'Oriol s/n Rubi

Tel: 93 699 08 99 Fax: 93 697 54 33

e-mail: direccio@liceupolitecnic.com

Segueix-nos!